Sterownik AION 2D

  • Kod: AION 2D

Funkcje sterownika AION 2D

  • intuicyjne sterownie w dwóch osiach X i Y za pomocą joysticka,
  • prędkość obrotu proporcjonalna do wychylenia joysticka,
  • dwie charakterystyki pracy - liniowa oraz logarytmiczna,
  • INVERT - zmiana kierunku obrotu każdej osi z osobna,
  • pokrętła SPEED oraz DAMPING,
  • możliwość kalibracji każdej osi,
  • trzy banki nieulotnej pamięci umożliwiające zapis trajektorii,
  • możliwość odtworzenia zapisanej trajektorii w LOOPie
  • płynna regulacja prędkości odtwarzanej trajektorii.   

WATCH VIDEO!

Połączenie głowicy ze sterownikiem AION 2D odbywa się przewodem sterującym o długości 5m, z którego jest również zasilany. Gniazdo złącza sterującego oraz włącznik zasilania znajdują się na górnej ściance obudowy sterownika. Otwór mocujący 1/4" wbudowany z tyłu sterownika umożliwia jego montaż z wykorzystaniem ramienia przegubowego VARIO ARM - Classic 8" lub 11".

TECHNICAL SPECIFICATION

Weight: 400g
Dimensions: Width: 110mm
Length: 185mm
Height (with a joystick): 80mm
Compatible devices: X-HEAD, BULL HEAD,
Three memory banks: M1: 200sec, M2: 100sec, M3: 100sec,
Supply voltage: 10..17V DC min 12W
Operating temperature range: 0o..40oC
Recommended relative humidity: <90%

USER MANUALS

Polish language AION 2D Sterownik
english AION 2D Controller
russian AION 2D Панель управления