Dane subskrypcji

Klienci sklepu którzy dokonali rejestracji.